PROCESSLEDNING

”Annas kompetens kring hur man förverkligar strategiska mål, i kombination med hennes förmåga att inspirera och få med sig människor, ger ett starkt bidrag vid implementering av utvecklings- och förändringsarbete.”

Ni vet, åtminstone i stora drag, vad ni vill. Jag hjälper er att ta er dit.

Anlita mig gärna som PROCESSLEDARE i ert utvecklingsarbete så att ni kan fokusera på att driva själva businessen framåt!

Vad är en processledare?

En processledare är en utomstående person som leder en utvecklingsprocess framåt genom att involvera alla utan att vara expert i ämnet.
Genom en processledare får gruppen koncentrera sig på sin utveckling och hur de ska skapa struktur och kraft framåt.

Jag finns här för er och tar uppdrag på både organisations- som gruppnivå.

Kontakta mig för ett inledande samtal!