UTVECKLINGSPROGRAM

"Anna har med sin kompetens, engagemang och person bidragit till individuell och organisatorisk förflyttning."

Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs stad

Jag skräddarsyr utvecklingsprogram utifrån era behov inom ramen för effektiva och smarta, hälsofrämjande och hållbara arbetssätt.

Mest genomslagskraft får mitt arbete då jag får möjligheten att jobba med hela organisationen via ledarskapet till medarbetarskapet och samarbetet i de olika arbetsgrupperna.

Om ni önskar kommer jag på denna nivå även gärna med råd kring ledningssystem, arbetsmiljö, arbetsvillkor och policys kring kommunikation, distansarbete, möten, e-post med mera.

Jag jobbar naturligtvis även GÄRNA med enskilda arbetsgrupper.

På senare tid producerar jag även företagsspecifika digitala utbildningar som ni kan tillgängliggöra internt via ert Intranet.

Här är två av mina mest efterfrågade program:


Skicka förfrågan!