Böcker

Forskning visar att vår prestationsförmåga påverkas negativt av gränslöst arbete, multitasking och ständig uppkoppling. I Mer än hjärna! förklarar Anna Zetterberg utifrån hur den mänskliga hjärnan fungerar hur du kan ta hand om och styra din hjärnkraft på ett bättre sätt. Hon lär dig att ta kontroll över informationshelvetet och ger konkreta dig verktyg för hur du ska få gjort det du vill. Allt på ett sätt som funkar i verkligheten – och i längden.

Anna Zetterberg är prestations- och motivationskonsulten som gör hjärnforskningen lättillgänglig för oss i ett jobbsammanhang. Hon hjälper oss att förstå varför det är så svårt att styra oss själva och våra egna val av prioriteringar. Detta på alla nivåer i organisationerna.

Anna har blivit hett efterfrågad i det utmanande arbete för bättre arbetsmiljö som hela Sverige står mitt i. Hon hjälper arbetsgivare att få klarhet i hur de på ett konkret sätt kan ta tag i och arbeta förebyggande mot den skadliga stressen.